W ZWIĄZKU ZE ZMIANAMI W REGULAMINIE KONKURSU GRANTY PPGR INFORMUJEMY, ŻE OSOBY, KTÓRE ZŁOŻYŁY OŚWIADCZENIA ZOBLIGOWANE SĄ DO DOSTARCZENIA SKANÓW DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH PRACĘ WYBRANYCH KREWNYCH W PGR (ŚWIADECTWA PRACY, LEGITYMACJE Z PIECZĄTKAMI PGR ETC.). DOKUMENTY MUSZĄ ZAWIERAĆ DODATKOWO DANE WNIOSKODAWCY (IMIĘ I NAZWISKO) ORAZ KLAUZULĘ - ZGODNOŚCI Z ORYGINAŁEM, PODPISANĄ PRZEZ WNIOSKODAWCĘ.

 OSOBY ZAINTERESOWANE ZOBLIGOWANE SĄ ZŁOŻYĆ DOKUMENTY W URZĘDZIE DO DNIA
30 LISTOPADA 2021 ROKU, DO GODZINY 12:00.

OSOBY NIEDYSPONUJĄCE STOSOWNYMI DOKUMENTAMI MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ O TAKIE POTWIERDZENIE W KRAJOWYM OŚRODKU WSPARCIA ROLNICTWA ZACHODNIOPOMORSKIEJ SKŁADNICY AKT W ŁOBZIE, UL. BEMA 30, 73–150 ŁOBEZ, TEL. 91 57 88 340.

TERMIN DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW: 30 LISTOPADA 2021 ROK, DO GODZINY 12:00