Nazwa

Wartość

Wartość dofinansowania

Skąd

Grant Sołecki - Kłosów- ,,Poprawa bezpieczeństwa na świetlicy poprzez montaż rolet zewnętrznych"
28 000,00

15 000,00

Dotacja Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego
Grant Sołecki - Stare Łysogórki - ,,Słownia plenerowa w Starych Łysogórkach"
15 000,00

15 000,00


Dotacja Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego

Montaż paneli fotowoltaicznych
dla jednostki OSP Troszyn - Program Remiza

 

44 500,00

 

40 000,00

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
w Szczecinie

Zagospodarowanie terenu przy jeziorze
w Mieszkowicach
na cele rekreacji
i wypoczynku

 

141 082,00

 

89 770,00

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020

Rozbudowa oczyszczalni ścieków
w Mieszkowicach zamieniono na projekt „Budowa ścieżki rowerowej
na odcinku Mieszkowice
-
Gozdowice”

 

 

8 360 000,00

 

 

7 524 000,00

 

 

Rządowy Fundusz Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych

Przebudowa drogi gminnej nr 445010Z, zlokalizowanej przy
ul. Przejazd Kolejowy
w Mieszkowicach

 

600 201,53

 

381 908,00

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020

Rozbudowa Przedszkola Samorządowego
w Mieszkowicach


2 326 200,00


1 700 000,00

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Zachodniopomorski Program Antysmogowy
w Gminie Mieszkowice

Termomodernizacja budynków mieszkalnych  w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza

 

 

1 354 125,00

 

 

1 204 125,00

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego
na lata 2014-2020