Gmina Mieszkowice położona jest w województwie zachodniopomorskim w powiecie gryfińskim na trasie linii kolejowej Szczecin – Kostrzyn. Zachodnia część gminy rozciąga się wzdłuż Odry, naturalnej granicy polsko-niemieckiej.

Charakterystycznym elementem dziedzictwa materialnego miasta jest niemal kompletny wieniec murów obronnych z XIII – XIV w. z Basztą Prochową z XV wieku oraz z czternastoma czatowniami łupinowymi i dwunastoma prostokątnymi. Część murów w ostatnich latach została poddana gruntownej renowacji.

W mieście zachował się także średniowieczny układ urbanistyczny ulic przecinający się pod kątem prostym, gdzie natrafić możemy na pojedyncze budynki ryglowe.

Na placu wolności znajduje się mieszkowicki rynek otoczony zabytkowymi kamienicami. W jego centralnej części stoi Pomnik Mieszka I dzieła Sławomira Lewińskiego, wzniesiony na poniemieckim cokole w 1957 roki, dla uczczenia 1000 lecia Mieszkowic.

Ratusz Miejski w Mieszkowicach, swój obecny wygląd zawdzięcza przebudowie w 1805 roku,  połączonej z przesunięciem budowli przed plac kościelny.

25 Jednym z najbardziej interesujących śladów przeszłości Mieszkowic jest kościół p.w. Przemienienia Pańskiego, którego historia sięga XIII wieku. We wnętrzu świątyni kryje się wiele ciekawych zabytków m.in. średniowieczna chrzcielnica prawdopodobnie z XIV wieku oraz dzwon herbowy z 1756 roku.

Prawie połowę obszaru gminy zajmują urokliwe lasy, stanowiące schronienie dla licznych gatunków zwierząt. Pieczę nad nimi sprawuje Nadleśnictwo Mieszkowice.

Na jego terenie założono między innymi ogród dendrologiczny. Na powierzchni 1,69 ha zgromadzonych zostało 265 gatunków drzew i krzewów strefy umiarkowanej z całego świata.

W Mieszkowicach działa  Szkoła Podstawowa im. Mieszka I. Pierwotnie mieściła się przy ulicy Sienkiewicza, jednak po likwidacji Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Mieszkowicach, budynek przy ulicy Techników stał się nową siedzibą "podstawówki". W tym budynku 1 września 2004 r. inaugurowano pierwszy rok szkolny.

Drugą placówką edukacyjną jest Centrum Kształcenia Rolniczego. W 1913 r. położono kamień węgielny pod budowę tego pięknego obiektu – który stanowił kiedyś szkołę dla dziewcząt.

Z Mieszkowic przenosimy się na zachód gminy nad Odrę, do Starych Łysogórek, gdzie zachowały się liczne zabudowania ryglowe.

Ta  nadodrzańska wieś kojarzona jest przez wielu turystów z forsowaniem Odry w 1945 r. oraz corocznymi uroczystościami upamiętniającymi to wydarzenie.

W Starych Łysogórkach funkcjonuje wyremontowane muzeum, w którym zgromadzone są pamiątki po uczestnikach  Forsowania Odry. Dla turystów odwiedzających te miejsce, nie lada gratką jest czołg IS-2 będący największym eksponatem placówki.

Nieopodal muzeum położony jest Siekierkowski Cmentarz Żołnierzy 1. Armii WP w Starych Łysogórkach, oraz utworzone w 2016 r. lapidarium upamiętniające wszystkie ofiary II wojny światowej.

Na cmentarzu wojennym znajduje się 1200 białych krzyży oraz niespełna dwa tysiące ciał poległych żołnierzy w operacji berlińskiej. Po obu stronach pomnika, przedstawiającego na tle żagli obelisk z dwoma mieczami i matkę tulącą do siebie dziecko, znajdują się tablice z imionami i nazwiskami poległych żołnierzy, których ciał nie udało się odnaleźć.

Maleńka wieś Gozdowice kojarzona jest przez wielu z codziennego przekazu stanu wód w polskim radiu. Mało kto wie, że od 2007 roku funkcjonuje w niej promowe przejście graniczne. Prom Bez Granic kursujący od wtorku do niedzieli w sezonie turystycznym, połączył oba brzegi Odry, tak jak miało to miejsce przed wojną.

W Gozdowicach znajduje się także zabytkowy kościół z przełomu XIII – XIV wieku.

Wartym odwiedzenia miejscem jest wyremontowane Muzeum, w budynku którego mieściło się centrum operacyjne szefa wojsk inżynieryjnych WP w trakcie forsowania Odry.

W sąsiedztwie muzeum stoi pomnik sapera przedstawiający postać żołnierza, stojącego na cokole symbolizującym łódź desantową.

Przy wyjeździe z Gozdowic w kierunku Starych Łysogórek, po lewej stronie drogi, za kamienną „Ścianą Chwały”, znajduje się zrekonstruowany punkt dowodzenia. Z tego miejsca  można podziwiać również piękną panoramę nadodrzańską.

Czelin. 27 lutego 1945 r.  to właśnie tutaj, żołnierze 6. Samodzielnego Batalionu Pontonowo-Mostowego wkopali pierwszy polski słup graniczny nad Odrą. Na pamiątkę tego wydarzenia sporządzili akt erekcyjny, który umieścili pod słupem. Corocznie na przełomie lutego i marca przy obelisku odbywają się uroczystości upamiętniające te wydarzenie.

Na wschód od Mieszkowic położony jest Troszyn. Wieś może się poszczycić niezwykle cennym zabytkiem – Kościołem pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny pochodzącym z drugiej połowy XIII w. przebudowanym w XIX w. w stylu neogotyckim.

Wartym odwiedzenia miejscem jest również park dworski z XVIII w. położony w sąsiedztwie nieistniejącego pałacu. Prace przy przebudowie założenia krajobrazowego w XIX wieku prowadzono według projektu Eduarda Neidego, dyrektora berlińskiego Tiergarten.

W Goszkowie mieści się Kościół salowy zbudowany z kamieni granitowych, z neogotycką ceglaną wieżą zachodnią z XIX w. Wewnątrz świątyni zachował się ołtarz z początku XVII w. W Goszkowie znajdował się także krajobrazowy park podworski, założonyw XVIII w.