Nazwa szlaku

Zielona Odra

Rodzaj szlaku ze względu na sposób przemieszczania

rowerowy

Oznakowanie szlaku

zielony

Informacja o szlaku

Szlak biegnie wzdłuż rzeki Odry, przez cenne pod względem przyrodniczym i turystycznym obszary Parku Krajobrazowego Ujście Warty, Cedyńskiego Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry i Szczecińskiego Parku Krajobrazowego „Puszczy Bukowej”. Na trasie liczne rezerwaty i pomniki przyrody, panoramy i punkty widokowe oraz zabytki.

Obiekty, miejsca, wydarzenia na szlaku związane z tematem

Punkty widokowe, Panoramy, Pomniki przyrody,

Zasięg przestrzenny

międzywojewódzki

Podmiot zarządzający

 

Strona www

 

Opis tematu szlaku

krajobrazowy

 

Nazwa szlaku

Mieszkowice i okolice

Rodzaj szlaku ze względu na sposób przemieszczania

rowerowy

Oznakowanie szlaku

Różowy

Informacja o szlaku

Szlak biegnie przez Mieszkowice, Zielin, Smolnica, Dębno, Oborzany, Boleszkowice, Mieszkowice

Obiekty, miejsca, wydarzenia na szlaku związane z tematem

Punkty widokowe, panoramy, zabytki

Zasięg przestrzenny

regionalny

Podmiot zarządzający

 

Strona www

 

Opis tematu szlaku

krajobrazowy

 

Nazwa szlaku

Śladami historii i Cedyński Park Krajobrazowy

Rodzaj szlaku ze względu na sposób przemieszczania

rowerowy

Oznakowanie szlaku

brązowy

Informacja o szlaku

Szlak biegnie przez Chojna, Cedynia, Siekierki, Gozdowice, Czelin, Mieszkowice, Moryń, Chojna

Obiekty, miejsca, wydarzenia na szlaku związane z tematem

Obiekty historyczne, muzea, panoramy, punkty widokowe

Zasięg przestrzenny

regionalny

Podmiot zarządzający

 

Strona www

 

Opis tematu szlaku

historyczny

 

Nazwa szlaku

Szlak Pamięci Narodowej

Rodzaj szlaku ze względu na sposób przemieszczania

ogólny

Oznakowanie szlaku

Pomarańczowy

Informacja o szlaku

  • Czelin: tu znajduje się obelisk symbolizujący słup graniczny wkopany 27 lutego 1945 roku przez żołnierzy 6.Samodzielnego Batalionu Pontonowo Mostowego Wojska Polskiego.
  • Gozdowice: miejscowość, od której w 1945r. rozpoczęło się forsowanie Odry. Wydarzenia wojenne upamiętnia muzeum, kamienna ściana z mapą przedstawiającą szlak bojowy I Armii Wojska Polskiego, Pomnik sapera, miejsce widokowe na dolinę Odry, gdzie podczas forsowania Odry znajdował się punkt obserwacyjny II Pułku Artylerii oraz punkt dowodzenia.
  • Stare Łysogórki: wojenną przeprawę pontonowo-mostową upamiętnia głaz z kotwicą i tablica.
  • Cmentarz Wojenny w Siekierkach: blisko 2000 żołnierskich mogił, nad którymi góruje pomnik dłuta Sławomira Lewińskiego. Przy cmentarzu znajduje się muzeum wojskowe.

 

Obiekty, miejsca, wydarzenia na szlaku związane z tematem

Muzea, cmentarze wojenne, obiekty historyczne, zabytki

Zasięg przestrzenny

wojewódzki

Podmiot zarządzający

Gmina Mieszkowice

Strona www

www.mieszkowice.pl

Opis tematu szlaku

historyczny, II wojna światowa

 

Nazwa szlaku

Szlak zielony Nordic Walking

Rodzaj szlaku ze względu na sposób przemieszczania

Pieszy

Oznakowanie szlaku

zielony

Informacja o szlaku

Trasa w kształcie pętli

Obiekty, miejsca, wydarzenia na szlaku związane z tematem

Lasy Mieszkowickie

Zasięg przestrzenny

regionalny

Podmiot zarządzający

Nadleśnictwo

Strona www

 

Opis tematu szlaku

krajobrazowy

 

Nazwa szlaku

Szlak czerwony Nordic Walking

Rodzaj szlaku ze względu na sposób przemieszczania

pieszy

Oznakowanie szlaku

czerwony

Informacja o szlaku

Mieszkowice - Gozdowice

Obiekty, miejsca, wydarzenia na szlaku związane z tematem

Lasy Mieszkowickie, Muzeum w Gozdowicach, Prom „Bez granic”

Zasięg przestrzenny

regionalny

Podmiot zarządzający

Nadlenictwo

Strona www

 

Opis tematu szlaku

krajobrazowy

 

Nazwa szlaku

Szlak wzgórz morenowych

Rodzaj szlaku ze względu na sposób przemieszczania

pieszy

Oznakowanie szlaku

błękitny

Informacja o szlaku

Szlak prowadzi przez Lubiechowo Dolne - Bielinek - Piasek - Puszcza Piaskowa - Mętno - Moryń - Mieszkowice

Obiekty, miejsca, wydarzenia na szlaku związane z tematem

Wzgórza morenowe powstałe w okresie ostatniego zlodowacenia. Geopark Moryń

Zasięg przestrzenny

regionalny

Podmiot zarządzający

 

Strona www

 

Opis tematu szlaku

krajobrazowy

 

Nazwa szlaku

Szlak Nadodrzański

Rodzaj szlaku ze względu na sposób przemieszczania

pieszy

Oznakowanie szlaku

czerwony

Informacja o szlaku

Szlak przebiegający przez zachodnią część Pojezierza Myśliborskiego i Równiny Wełtyńskiej oraz przez centralną część Wzgórz Bukowych. Łączy ciekawe pod względem przyrodniczym i krajobrazowym obszary Cedyńskiego Parku Krajobrazowego oraz Szczecińskiego Parku Krajobrazowego „Puszczy Bukowej”.

Obiekty, miejsca, wydarzenia na szlaku związane z tematem

Punkty widokowe, panoramy, wzniesienia, doliny rzek, jeziora, głazy narzutowe oraz zabytki.

Zasięg przestrzenny

wojewódzki

Podmiot zarządzający

 

Strona www

www.mieszkowice.pl

Opis tematu szlaku

mieszany